Isännöitsijä vastaa monipuolisesti taloyhtiön hallinnosta

Julkaistu: 8 July 2021

Asunto on monelle sijoitus, jonka arvon vaaliminen on tärkeää. Sen vuoksi on tärkeää valita asiantunteva ja luotettava isännöitsijätoimisto taloyhtiön asioita hoitamaan. Isännöitsijän tehtävänä on hoitaa taloyhtiön hallinto, taloushallinto, kiinteistön kunnossapidosta vastaaminen sekä kiinteistön markkina-arvon suotuisa kehittyminen. Seuraavassa kappaleessa kuvaan tarkemmin, mitä kaikkea isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Jos siis isännöintiala kiinnostaa, tervetuloa blogin pariin ja toivottavasti löydät siitä hyödyllistä informaatiota.

Isännöitsijätoimisto on taloyhtiön asiantuntija ja neuvonantaja

Kaikki tietävät, että taloyhtiön hallintoa hoitaa isännöitsijä tai isännöintitoimisto, mutta harva tietää, mitä kaikkea toimenkuvaan oikeastaan kuuluu. Isännöintitoimisto huolehtii kiinteistön hallinnosta ja johtaa taloyhtiötä hallituksen ja yhtiökokouksen antamien päätösten mukaisesti. Isännöitsijältä vaaditaan laaja-alaista osaamista muun muassa lainsäädännöstä, kiinteistön ylläpitämisestä, palveluiden hankinnasta ja strategisesta taloyhtiön asioiden pitkän tähtäimen suunnittelusta.

Taloyhtiön strategia tarkoittaa asumisen, omistamisen ja ylläpidon toimintasuunnitelman laatimista, jossa kartoitetaan yhtiön nykytila ja tavoitteet, joiden pohjalta määritetään tarvittavat toimenpiteet niiden saavuttamiseen. Isännöitsijän tehtävänä on myös huolehtia kokousasioiden valmistelusta, käsiteltäviin asioihin perehtymisestä sekä tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Kiinteistön sopimusasiat, joihin kuuluu sopimusten valvominen, valmistelu ja kilpailutus ovat myös olennainen osa isännöitsijän tehtäviä. Myös kaikki kiinteistön turvallisuus- ja vakuutusasiat, kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasioiden hoitaminen, esimiestehtävät, ilmoitusvelvollisuus ja tietojen ajan tasalla olemisesta huolehtiminen ovat olennainen osa hallinnollisia tehtäviä.

Taloushallintoon liittyviin tehtäviin kuuluvat muun muassa talous-, vero-, ja toimintasuunnittelu. Isännöinnin tehtävänä on varmistaa, että kirjanpito on lakien ja asetusten mukainen ja että yhtiön varainhoito ja taloudellinen suunnittelu on luotettavalla tavalla järjestetty. Kaikkiin kiinteistössä tehtäviin hankkeisiin, kuten tuleviin kunnossapito- ja korjaushankkeisiin täytyy tehdä rahoitussuunnitelma siitä, miten niiden rahoitus hoidetaan. Isännöitsijä laatii myös talousarvioehdotuksen yhtiökokoukseen ja huolehtii yhtiön maksuvalmiudesta. Taloushallintoon kuuluvat myös yhtiön rahaliikenteen kokonaisvaltainen hallinta, kirjanpito ja tilinpäätöksen tekeminen.

Kiinteistön ylläpitoon ja hoitamiseen kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa kiinteistön hoidon järjestäminen ja sen ohjaaminen sekä valvominen että tehtävät hoidetaan sovitulla tavalla. Ylläpitoon kuuluu myös kiinteistöjen rakennusten sekä huoneistojen kunnossapito ja muutostyöt sekä kaikista korjaus- ja parannushankkeista huolehtiminen. Isännöitsijän työnkuva on siis erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen ja siinä yhdistyy monia eri osa-alueita.

Lisätietoa isännöitsijätoimiston palveluista voit lukea esimerkiksi Matinkylän Huolto Oy sivuilta.

jaa