Perunkirjoitus täytyy tehdä kolmen kuukauden kuluessa

Julkaistu: 3 June 2022

Kun henkilö kuolee, täytyy järjestää perunkirjoitus, jonka tulee olla valmiina kolmen kuukauden kuluttua hänen kuolinpäivästään. Perunkirjoituksen järjestää yleensä henkilön puoliso, elinkumppani, lapset tai läheinen, sellainen ihminen joka tuntee hänen taloudellisen tilanteensa parhaiten. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on perunkirjoitus ja perintöoikeus. Toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta.

Perunkirjoitus täytyy toimittaa myös verottajalle

Perunkirjoituksen laatiminen on usein pitkäkestoinen projekti, joten sen laatimiseksi kannattaa kääntyä viipymättä asiantuntijan puoleen. Perunkirjoituksen järjestämisestä voi vastata kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija tai myös muu henkilö, jolle se saattaa kuulua. Vainajan lähipiiri sopii yleensä, kuka järjestelyt ottaa hoitaakseen. Käytännössä perunkirjoituksen voi hoitaa kaksi uskottua henkilöä, jotka ovat oikeustoimikelpoisia, mutta heille ei ole asetettu erityisiä pätevyysvaatimuksia, sen voi myös hoitaa hautaustoimisto, lakiasiaintoimisto tai pankki. Jos kuolinpesällä on velkaa tai mittava omaisuus on aina suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntija selvittää kuolinpesän osakkaat, kerää kaikki tarvittavat liitteet ja dokumentit sekä selvittää kuolinpesän varallisuuden. Vainajasta tehdään myös aina sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien, josta selviää kaikki mahdolliset perijät. Käytännössä sukuselvitys on vainajasta tehtävä katkeamaton ketju virkatodistuksia.

Perintäoikeus jaetaan kolmeen eri tasoon

Yleensä perintäoikeus on vainajan lähimmillä elossa olevilla omaisilla. Perintä oikeus selvitetään perunkirjoituksessa ja kaikki perilliset kirjoitetaan perukirjaan. Vainajan aviopuoliso ei peri vainajaa, vaan saa puolet pariskunnan omaisuudesta avio-oikeuden perusteella, joka on voimassa, ellei sitä ole suljettu pois avioehdolla. Perintäoikeus jaetaan kolmeen tasoon. Ensimmäinen perintäoikeus on yleensä lapsilla, lasten lapsilla ja lasten lasten lapsilla, kuten myös vainajan syntymättömällä lapsella, jos lapsi syntyy elossa. Toisen tason perintäoikeus on vanhemmilla ja sisaruksilla eli vainajan isällä, äidillä ja sisaruksilla. Toisen tason perintäoikeus toteutuu silloin, jos ensimmäisellä tasolla ei ole ketään elossa. Kolmannella tasolla ovat vainajan isovanhemmat, sedät ja tädit, jotka etsitään siinä tapauksessa, jos ensimmäisellä tai toisella tasolla ei ole ketään elossa. Jos vainajalle ei ole sukulaisia elossa kolmesta edellä mainitusta tasosta, menee hänen omaisuutensa valtiolle, ellei hän ole tehnyt testamenttia. Luotettava alan asiantuntija, kutenAsianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy, hoitaa perunkirjoituksen ja kaiken siihen liittyvän paperityön ammattimaisesti ja lähettää sen myös verottajalle.

jaa