Tee yrityssaneeraus hakemus yhdessä ammattilaisen kanssa

Julkaistu: 1 September 2022

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on toimenpide, joka täytyy hyväksyttää tuomioistuimella. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan silloin, kun yritys on vakavissa taloudellisissa ongelmissa ja maksukyvyttömyys uhkaa olla lähellä. Yrityssaneerauksella on tarkoitus elvyttää ylivelkaantuneen henkilön liiketoiminta ja sillä voidaan estää mahdollinen konkurssi. Saneerauksen tarkoitus on hakea apua velkojen uudelleenneuvotteluun sekä vähentämiseen. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien vuoksi. Kaikki yritysmuodot voivat hakeutua velkasaneeraukseen. Saneerausmenettelyn aloittamista on pyydettävä kirjallisesti toimivaltaiselta käräjäoikeudelta. Käytännössä on suositeltavaa antaa saneeraushakemuksen laatiminen saneeraushakemuksen laatimiseen erikoistuneen asianajajan tehtäväksi.  Yrityssaneeraus voi olla suuri apu talousongelmissa painivalle yritykselle, jolla on edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa.

Yrityssaneeraus edellyttää että velkojat puoltavat sitä

Yrityksen tulee olla ensisijaisesti yhteydessä velkojiinsa, sillä yrityssaneerauksen onnistuminen edellyttää, että velkojat puoltavat saneerauksen vahvistamista. On myös mahdollista, että velkojat hakevat yrityksen kanssa yhdessä menettelyn aloittamista. Käytännössä yrityssaneeraukseen hakeutuminen tarkoittaa, että yritys tekee kirjallisen hakemuksen tuomioistuimelle. Yrityssaneerauksen aloittamista ei kannata pitkittää, sillä valitettavan usein menettelyyn turvaudutaan vasta, kun velat ja vaikeudet ovat kasaantuneet niin suuriksi, ettei järjestely ole enää mahdollista. On siis parempi vaihtoehto aloittaa velkajärjestelyt ajoissa, jotta liiketoiminta voidaan elvyttää. Sen jälkeen, kun yritys on asetettu konkurssiin, valitettavasti yrityssaneerauksen aloittaminen ei ole enää mahdollista.

Kirjallinen hakemus käräjäoikeudelle

Saneeraushakemus on tehtävä kirjallisesti käräjäoikeudelle ja hakemukseen on sisällytettävä muun muassa tiedot velallisen liiketoiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, velkojista, veloista ja velkojen vakuuksista. Hakemukseen on liitettävä kaikki tarvittavat asiakirjat ja se on allekirjoitettava. Jos velkoja tekee saneeraushakemuksen, velallisyrityksen on voitava puolustautua.

Saneeraushakemus kannattaa laatia huolellisesti ja tarvittaessa pyytää ammattiapua. Jos konkurssihakemus on jo jätetty, saneeraushakemus keskeyttää menettelyn käräjäoikeudessa, kunnes saneerausta koskeva päätös on tehty.

Hakemusmenettely on yksinkertaisempi, jos velallisyritys on jättänyt saneeraushakemuksen yhdessä velkojiensa kanssa tai jos velkojat tukevat sitä. Jos velallisyritys tekee hakemuksen yksin, siihen on liitettävä kattavammat selvitykset, kuten taloudellisten vaikeuksien syyt, yrityksen kelpoisuus saneeraukseen ja saneerausmenettelyn kustannusten kattaminen.  

Hakemuksen hyväksyminen

Jokainen saneeraushakemus on ainutlaatuinen, ja hyväksymiseen tai hylkäämiseen vaikuttavat tekijät ja syyt riippuvat tilanteesta. Hakemus kuitenkin yleensä hylätään, jos yritys on täysin maksukyvytön, jos sen varat eivät riitä kattamaan prosessin kustannuksia tai jos näyttää epätodennäköiseltä, että yrityksen saneeraus voidaan toteuttaa. Myös kirjanpidon laiminlyönti voi olla este hyväksynnälle.

Useimmissa tapauksissa hakemus hyväksytään, jos yritys voi osoittaa, että maksukyvyttömyys voidaan korjata yrityssaneerauksella. Asianajotoimisto Esko Liimatainen Oy hoitaa sekä yritysten että yksityisten lakiasiat yli 30 vuoden kokemuksella.

jaa