Asianajaja voi olla avuksi erilaisissa tilanteissa ja auttaa ratkaisemaan ongelmia

Julkaistu: 15 May 2023

Monet meistä eivät ole käyttäneet asianajajan palveluita lainkaan. Voi olla, että ne eivät ole olleet tarpeen tai ehkä emme ole vain tulleet ajatelleeksi, että erilaisista lakialan palveluista voisi olla hyötyä monessa erilaisessa tilanteessa. Juristit, lakimiehet ja asianajajat ovat lakialan asiantuntijoita, joiden avulla moni tilanne ratkeaa helpommin. Tällä kertaa blogissa on aiheena asianajaja ja pohdimme, minkälaisissa eri paikoissa juristit voivat työskennellä. Esimerkiksi rikostapausten asianajaja auttaa silloin, kun olet asianomistajana tai syytettynä rikostapauksessa. Tervetuloa lukemaan aiheesta lisää blogin pariin, jos koet sen mielenkiintoiseksi.

Lakialan ammattilainen voi työskennellä erilaisissa tehtävissä

Lakialan ammattilaisten palveluita käytetään monissa erilaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan erikoisosaamista laista. Monet lakialan ammattilaiset erikoistuvatkin johonkin tiettyyn tai tettyihin lain osa-alueisiin. Juristit voivat työskennellä monenlaisissa lakialan tehtävissä. Asianajaja on juristi, joka on suorittanut myös asianajajatutkinnon ja voi edustaa asiakkaitaan oikeudessa, esimerkkinä rikostapausten asianajaja. Asianajajatutkinnon voi suorittaa sen jälkeen, kun on työskennellyt useamman vuoden alalla.

Juristi voi työskennellä asianajotoimistossa

Asianajaja voi työskennellä esimerkiksi asianajotoimistossa, jolloin työ sisältää yleensä erilaisen riita- ja rikosasioiden hoitamista ja oikeusjuttujen valmistelemista. Oikeudenkäyntien ulkopuolella työnkuva on myös monipuolinen ja siihen voi kuulua esimerkiksi välimiesmenettelyjä, veroneuvontaa, sukupolvenvaihdosten toteuttamista, perheoikeudellisten asiakirjojen, kuten esimerkiksi testamenttien ja perunkirjojen laatimista. Juristi voi olla myös erikoistunut yritysjuristiksi, jolloin työnkuvaan kuuluu yrityksen johdon neuvominen lakiasioissa. Silloin, kun yrityksessä toteutetaan yritysjärjestelyjä, on yritysjuristilla tärkeä rooli olla mukana toteuttamassa esimerkiksi yritysrakenteiden muutoksia tai yrityskauppoja.

Juristi voi työskennellä yrityksenpalveluksessa, kunnalla tai kaupungissa

Monissa suuryrityksissä on oma lakiosasto, jossa hoidetaan yrityksen oikeudellisia asioita, kansainvälisiä asioita, sopimusneuvotteluita sekä yhtiöoikeudellisia asioita. On myös mahdollista avustaa yrityksiä lakiasioissa ulkopuolisena konsulttina. Juristi voi työskennellä myös valtiolla, kunnalla tai kaupungilla, mitä moninaisimmissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tuomioistuimessa, syyttäjänä, muissa korkeissa valtion viroissa, puolustusvoimissa, verohallinnossa tai ulosottovirastossa. Monissa tehtävissä tarvitaan lakialan osaamista ja juristeja työskentelee myös erilaisissa edunvalvontajärjestöissä, kuten ammatti- ja työnantajaliitoissa. Juristi voi myös toimia tutkijana tai opettajana, kuten myös kansainvälisissä tehtävissä, esimerkiksi Euroopan unionissa erilaisissa virkahenkilötehtävissä. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy palvelee asiantutevasti yrityksiä ja yksityisiä. 

jaa