2022

  • Tee yrityssaneeraus hakemus yhdessä ammattilaisen kanssa


    Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on toimenpide, joka täytyy hyväksyttää tuomioistuimella. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan silloin, kun yritys on vakavissa taloudellisissa ongelmissa ja maksukyvyttömyys uhkaa olla lähellä. Yrityssaneerauksella on tarkoitus elvyttää ylivelkaantuneen henkilön liiketoiminta ja sillä voidaan estää mahdollinen konkurssi. Saneerauksen tarkoitus on hakea apua velkojen uudelleenneuvotteluun sekä vähentämiseen. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien vuoksi. Kaikki yritysmuodot voivat hakeutua velkasaneeraukseen. Saneerausmenettelyn aloittamista on pyydettävä kirjallisesti toimivaltaiselta käräjäoikeudelta. Käytännössä on suositeltavaa antaa saneeraushakemuksen laatiminen saneeraushakemuksen laatimiseen erikoistuneen asianajajan tehtäväksi.
    [lue lisää]

  • Perunkirjoitus täytyy tehdä kolmen kuukauden kuluessa


    Kun henkilö kuolee, täytyy järjestää perunkirjoitus, jonka tulee olla valmiina kolmen kuukauden kuluttua hänen kuolinpäivästään. Perunkirjoituksen järjestää yleensä henkilön puoliso, elinkumppani, lapset tai läheinen, sellainen ihminen joka tuntee hänen taloudellisen tilanteensa parhaiten. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on perunkirjoitus ja perintöoikeus. Toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta. Perunkirjoitus täytyy toimittaa myös verottajalle Perunkirjoituksen laatiminen on usein pitkäkestoinen projekti, joten sen laatimiseksi kannattaa kääntyä viipymättä asiantuntijan puoleen. Perunkirjoituksen järjestämisestä voi vastata kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija tai myös muu henkilö, jolle se saattaa kuulua.
    [lue lisää]