2022

  • Perunkirjoitus täytyy tehdä kolmen kuukauden kuluessa


    Kun henkilö kuolee, täytyy järjestää perunkirjoitus, jonka tulee olla valmiina kolmen kuukauden kuluttua hänen kuolinpäivästään. Perunkirjoituksen järjestää yleensä henkilön puoliso, elinkumppani, lapset tai läheinen, sellainen ihminen joka tuntee hänen taloudellisen tilanteensa parhaiten. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on perunkirjoitus ja perintöoikeus. Toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta. Perunkirjoitus täytyy toimittaa myös verottajalle Perunkirjoituksen laatiminen on usein pitkäkestoinen projekti, joten sen laatimiseksi kannattaa kääntyä viipymättä asiantuntijan puoleen. Perunkirjoituksen järjestämisestä voi vastata kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija tai myös muu henkilö, jolle se saattaa kuulua.
    [lue lisää]